Informatie en aanmelding

YogaFrans
Slaak 88
3061 CZ Rotterdam
t: 010-411 85 62,
m: 06-204 489 83
e: info@yogafrans.nl  

Je kunt je aanmelden of meer informatie krijgen via info@yogafrans.nl  of via onderstaand contactformulier of google formulier. Kom de eerste les een kwartier eerder. Neem makkelijk zittende kleding en slippers mee. Voorlopig gebruiken we geen kleedkamer i.v.m. het vermijden van kleinere ruimtes in deze corona tijd. In totaal kunnen per les 8 deelnemers reserveren. In de hal en in de zaal zijn kledinghaken bij ingang aan de voorkant en tevens een ingang aan de achterkant van de studio. Maximaal 4 mensen kunnen per ingang naar binnen om zodoende meer afstand tussen iedere deelnemer te kunnen hanteren. Bij elke les staan ramen en buitendeur voorlopig open om frisse lucht naar binnen te kunnen laten. Blijf thuis bij klachten aan de luchtwegen en/of koorts. Bij binnenkomst studio graag handen ontsmetten.